გინეკოლოგია
11.05.2016

ორსულობა და მშობიარობა ბუნებრივი მდგომარეობაა და არა დაავადება,